Posts in category: اخبار داخلی
کالای IT در بازار فراوان است، مشتری نیست

خریدها در بازار IT محدود به نیازهای واقعی شده و این بازار دیگر جذابیت سال‌های قبل را برای مشتری ندارد. رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران گفت: از ماه‌ها پیش با محدود شدن خریدهای IT به نیازهای واقعی، بازار بی‌رونق و کساد است و فروشنده ترجیح می‌دهد کالا را با سود کم به پول تبدیل کند […]

پایگاه اطلاع رسانی دانش و فناوری