Posts in category: ارتباطات
۲۱میلیون دقیقه مکالمه توسط زوار اربعین

یک روز تا مراسم اربعین زمان باقی مانده و برای پیشگیری از بروز مشکلات ارتباطی اقدامات بسیار از سوی وزارت ارتباطات انجام شده است، به طوری که آمارها نشان می دهد در حدود دو هفته گذشته حدود ۲۱میلیون و ۲۰۰هزار دقیقه مکالمه بین دو کشور ایران و عراق برقرار شده است. به گزارش ایتنا از […]

پایگاه اطلاع رسانی دانش و فناوری