هواوی با مقاومت روزافزونی از سوی دولت آمریکا و کشورهای دیگر روبرو است. در این میان دانشگاه اکسفورد نیز به جمع گروه ها و سازمان هایی که روابط خود را با این شرکت چینی محدود کرده اند، پیوسته است.

به گزارش ایتنا از مهر، این دانشگاه اعلام کرده از هم اکنون کمک هزینه های تحقیقاتی یا کمک های مالی شرکت هواوی را قبول نمی‌کند. ممنوعیت مذکور ناشی از نگرانی عمومی است که در ماه های اخیر درباره شراکت‌های انگلیس با هواوی به وجود آمده است.

هرچند اکسفورد کمک‌های مالی جدید قبول نمی‌کند اما پروژه های در حال اجرای آن متوقف نمی‌شود و همچنان ادامه می یابد. این موارد شامل دو پروژه است که دانشگاه تایید کرده و  هواوی ۶۹۲ هزار پوند سرمایه برای آنها هزینه می کند.

عناوین مرتبط