Browsing posts tagged: robot
روباتی که کارمند تلوزیون چین شد
برای نخستین بار در جهان روباتی در تلوزیون ظاهر شده و وضعیت آب و هوا را برای بینندگان شرح می دهد. این اتفاق در چین روی داده است.

روبات XiaoIce با حضور در یک شبکه تلوزیونی چین در برابر دیدگان read more

پایگاه اطلاع رسانی دانش و فناوری